సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ అవుతున్న పృద్వి రాజ్ రాసలీలలు

0
68

నువ్వు నా గుండెల్లో ఉన్నావ్ రా…. హార్ట్ ఫుల్ గా చెప్తున్న…

నిన్ను లెఫ్ట్ నుండో…రైట్ నుండో కాదు…వెనకనుండి పట్టుకుంటా….

మియ్యవ్… మియ్యవ్ పిల్లి…వెనకనుండి పట్టుకో వెళ్లి….

వెనుక నుంచి వచ్చి పట్టుకుందాం అనుకున్నారు అంటగా…. అంటే బయట టాక్…

వెనుకనుంచి వచ్చి నిన్ను గట్టిగా పట్టుకుందాం అనుకున్నారా

 

గుండెల్లో దాచుకోవడం అంటే మాటలా….

వెనుక నుండి వనికిస్తా…

పాపం ఎక్కడ భయపడి అరుస్తుందో అని పట్టుకోలేదు రా …దేవుడు రా మా 30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here